Домейна legends.bg представлява фирма:

Клуб Легенди ООД

ЕИК: 205930269

ул. Мануш Войвода 9
9000 Варна
България

Контакт:
КаварнаИгнатиево   LinkedIn  Instagram

Данни за контакт с Национална Агенция за Приходите:
- Адрес на интернет страницата: nra.bg
- Електрона поща: [email protected]
- Телефон за връзка: 0700 18 700

Авторски права:
Съдържанието на уебсайта (текстове, снимки, лога, търговски марки и др.) е защитено с авторски права. Тези материали не могат да бъдат използвани при каквито и да било обстоятелства, освен с получаване на изрично писменно съгласие.

Реклама:
Всички рекламни материали и кампании създадени от дружеството отговарят на изисквания на Закона за хазарта и са съобразени с нормите на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация.
- Националните етични правила за реклама и търговска комуникация
- Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри

Отговорно залагане:
Искаме да Ви информираме, че съществува опасност от възникване на хазартна зависимост.
В случай, че имате нужда от консултиране и терапия на такава, молим потърсете повече информация при някоя от следните организации:
- Националният фокусен център за наркотици и наркомании
- Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта
Също така, искаме да Ви информираме, че съществува възможност за вписване в регистър за недопускане до участие в хазартни игри.
- Регистър

Отказ от отговорност:
Въпреки, че провеждаме внимателна проверка, ние не носим отговорност за съдържанието на други уебсайтове, към които са предоставени връзки. Операторите на тези уебсайтове сами носят отговорност за тяхното съдържание. Този отказ от отговорност се прилага само при обстоятелства, при които нямаме информация за незаконни или подлежащи на действие материали на другите уебсайтове.

Image Credits:
Photo by Markus Spiske on Unsplash
Photo by Álvaro Serrano on Unsplash
Photo by Tim Mossholder on Unsplash